Νικητές

Tα πλήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΔΩΡΟΟΝΟΜΑΠΕΡΙΟΧΗ
1η Αυγούστου 2020 – 31 Οκτωβρίου 2020iPhone11 ProDaniel M.
 
Καματερό
1 Νοεμβρίου 2020 – 31 Ιανουαρίου 2021
 
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)
 
Ν/Α
1 Φεβρουαρίου 2021 – 30 Απριλίου 2021iPhone12 Pro Max
 
Χριστιάνα Μ.Αθήνα
1 Μαίου 2021 – 31 Ιουλίου 2021ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/Α
1 Αυγούστου 2021 – 31 Οκτωβρίου 2021iPhone12Θεοδοσία Μ. Δ.Θεσσαλονίκη
1 Νοεμβρίου 2021 – 31 Ιανουαρίου 2022ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/ΑΝ/Α
1 Φεβρουάριος 2022 – 30 Απριλίου 2022ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/ΑΝ/Α

01 Μαϊου 2022 –
31 Ιουλίου 2022
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/Α
Ν/Α