ΝΙΚΗΤΕΣ

Tα πλήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Έπαθλο:Διαγωνιστική Περίοδος:Νικητής:Πόλη:
Ν/Α1 Νοεμβρίου 2019-31 Ιανουαρίου 2020ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/Α
Ν/Α1 Φεβρουαρίου 2020–30 Απριλίου 2020ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/Α
Ν/Α1 Μάϊου 2020–31 Ιουλίου 2020ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/Α
iPhone 11 Pro1 Αυγούστου 2020 – 31 Οκτωβρίου 2020Daniel MoraruΚαματερό
N/A1 Νοεμβρίου 2020-31 Ιανουαρίου 2021ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ. (ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)Ν/Α